Palvelut

Millainen Terapeutti olen

Olet hyvän elämän arvoinen.


Tavoitteenani on luoda sinulle ympäristö, jossa tulet nähdyksi ja kuulluksi.

Tarjoan myös mahdollisuuden lähestyä omia kokemuksia kehollisesta näkökulmasta.

Kokemukset siitä, kuinka liike voi auttaa tunnistamaan omia voimavaroja, voi mahdollistaa sanattoman kokemuksen sanoittamista.

Mitä istunnoillani tehdään

Tutkimme yhdessä erilaisia luovia näkökulmia asioiden ratkaisemiseksi. Ratkaisun avaimet ovat sinulla. Yhdessä etsien houkuttelemme ne esille. Muutokseen liittyy usein myös epämukavuutta, se kuuluu asiaan. Tehtävänäni on auttaa ja tukea sinua tämän prosessin läpikäymisessä. Terapiasuhteen kesto on yksilöllinen ja määrittyy asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Istunnolla on mahdollista tutkia itseään myös kehollisin menetelmin. Näkökulmana on, että liike, kehon asennot, eleet ja kehollinen toiminta ovat ihmisen ensimmäisiä ilmaisutapoja ja ne säilyvät ja muotoutuvat koko elämän ajan.


Susanna Tuomisto

Ratkaisukeskeinen

PsykoterapeuttiKelan kuntoutuspsykoterapiaYHTEYSTIEDOT


Tunnetila, Annankatu 29, 5krs.

Studio Soleil Dosentintie 7D

Medistep, Kruunuvuorenkatu 11,

susanna.tuomisto@tositerapia.fi

+358 44 2445 228

AUKIOLOAJAT


Sovi aikaa tapaamiseen.

© Copyright. All Rights Reserved.