Home


Tositerapia

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, erityisopettaja ja taideterapeuttI. Vuodet ovat tuoneet kokemusta ja varmuutta. Terapeuttinen työskentelytapani on levollinen, kuunteleva ja asiakkaalle tilaa antava.

Voit varata minulle ajan  lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan.


Monipuolinen koulutus- ja työkokemukseni antavat valmiudet mielekkääseen työskentelyyn.  Persoonaltani olen levollinen, kuunteleva ja asiakkaalle tilaa antava. Tapaamisten yhteydessä on mahdollista lähestyä omia kokemuksia myös kehollisesta näkökulmasta.


Olen Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä. Työskentelykieli on suomi.

Ota Yhteyttä

 
 
 

Susanna Tuomisto

Ratkaisukeskeinen

PsykoterapeuttiKelan kuntoutuspsykoterapiaYHTEYSTIEDOT


Tunnetila, Annankatu 29, 5krs.

Studio Soleil Dosentintie 7D

Medistep, Kruunuvuorenkatu 11,

susanna.tuomisto@tositerapia.fi

+358 44 2445 228

AUKIOLOAJAT


Sovi aikaa tapaamiseen.

© Copyright. All Rights Reserved.